Vedtak – Samtykke til omlasting av farlig stoff fra skip til skip i Tromsø

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gav 26.04.2024 Marine Supply AS samtykke til gjennomføring av omlasting av farlig stoff fra skip til skip.

Omlastingen foregår i Trømsøysundet i Tromsø kommune. Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 etter søknad fra Marine Supply AS.