Vedtak – samtykke til håndtering av farlig stoff ved VEAS' rense- og biogassanlegg på Bjerkåsholmen i Asker kommune

DSB viser til søknad fra Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) datert 16.11.2018 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens rense- og biogassanlegg i Bjerkåsholmen 125, gnr./bnr. 68/185, 68/344 og 68/465 i Asker kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt VEAS samtykke til håndtering av farlig stoff.