Vedtak – samtykke til endring av innhold på tank 3 og tank 8 på Lillesund terminal i Karmøy kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 16.12.2021 St1 Norge AS samtykke til endring av innhold på tank 3 og tank 8 på Lillesund terminal, gnr./bnr. 141/100, i Karmøy kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra St1 Norge AS datert 31.05.2021.