Vedtak – samtykke til drift av seks tankanlegg, ST1 Norge AS

DSB gir St1 Norge AS samtykke til drift av tankanlegg i seks kommuner.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 05.08.2022 St1 Norge AS samtykke til drift av:

  • Dusavik tankanlegg ved NorSea base, gnr./bnr. 48/891, i Stavanger kommune
  • Ågotnes tankanlegg ved Coast Center base, gnr./bnr. 27/150, i Øygarden kommune
  • Fjordbase tankanlegg ved Fjord base, gnr./bnr. 26/142, i Kinn kommune
  • Vestbase tankanlegg ved Norsea Vestbase, gnr./bnr. 10/953, i Kristiansund kommune
  • Helgelandsbase tankanlegg ved Helgelandsbase, gnr./bnr. 39/83, i Alstahaug kommune
  • Polarbase tankanlegg ved NorSea Polarbase, gnr./bnr. 15/124, i Hammerfest kommune

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter oppdatert søknad fra St1 Norge AS datert 04.08.2022.