Vedtak – samtykke til bygging av produksjonsanlegg for hydrogen i Øygarden kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 13.09.2022 H2 Production AS samtykke til bygging av produksjonsanlegg for hydrogen i Ljøsvegen i Øygarden kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra H2 Production AS.