Vedtak – samtykke til bygging av produksjonsanlegg for håndtering av farlig stoff i forbindelse med fremstilling av sjeldne jordartsmetaller i Porsgrunn kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 25.04.2023 REEtec AS samtykke til bygging (samtykke trinn I) av anlegg for håndtering av farlig stoff i forbindelse med fremstilling av sjeldne jordartsmetaller i Tormod Gjestlands veg 23 i Herøya Industripark i Porsgrunn kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra REEtec AS.