Vedtak – samtykke til bygging av bunkringsanlegg for ammoniakk på Fjord Base i Kinn kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 05.03.2024 Yara Clean Ammonia AS samtykke til bygging av bunkringsanlegg for ammoniakk på Fjord Base i Kinn kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra Yara Clean Ammonia AS.