Vedtak – samtykke til bunkring av passasjerskip ved Polarbase, Hammerfest kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 28.04.2023 Barents naturgass AS samtykke til bunkring av passasjerskip med flytende naturgass (LNG) ved Polarbase LNG anlegg i Hammerfest kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra Barents naturgass AS.