Vedtak – Samtykke til bunkring av LNG til cruisskip

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 19.04.2022 Gasnor AS samtykke til å gjennomføre bunkring av cruisskip ved Garpaskjæret kai i Karmsund Havn, Haugesund.

Bunkring skal gjennomføres som skip til skip bunkring. Cruisskipene fra rederiet Carnival benytter naturgass som drivstoff og denne fylles i flytende form inn på skipets drivstofftanker.

Bunkring av LNG til fartøy er å betrakte som omtapping av farlig stoff og omfattet av forskrift om håndtering av farlig stoff.