Vedtak – samtykke til bunkring av Havila Kystrutens skip ved Hurtigrutekaien i Kirkenes

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 28.10.2022 Gasnor AS samtykke til bunkring av Havila Kystrutens skip med flytende naturgass (LNG) ved Hurtigrutekaien i Kirkenes, Sør-Varanger kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra Gasnor AS.