Vedtak – samtykke til bunkring av Havila Kystrutens skip ved Fuglenes havneanlegg i Hammerfest

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 18.01.2023 Gasnor AS samtykke til bunkring av Havila Kystrutens skip med flytende naturgass (LNG) ved Fuglenes havneanlegg i Hammerfest kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra Gasnor AS.