Vedtak - samtykke til håndtering av farlig stoff på Menstad Industriområde, Skien kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 01.02.2023 Menstad Industri AS samtykke til håndtering av farlig stoff på Menstad Industriområde i Skien kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 etter søknad fra Menstad Industri AS.

Se også høringsnotatet.