Vedtak - samtykke til utvidelse av Wilhelmsen Chemicals AS anlegg i Kjøpmannsskjær

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Wilhelmsen Chemicals AS datert 16.05.2019 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens anlegg i Kjøpmannskjær gnr, 87/25 i Færder kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Wilhelmsen Chemicals AS samtykke til å bygge ut øvre tankpark for håndtering av farlig stoff.