Vedtak - Samtykke til Perstorp Bioproducts AS til håndtering av farlig stoff i Fredrikstad industripark

DSB viser til søknad om samtykke fra Perstorp Bioproducts AS etter forskrift om håndtering av farlig stoff datert 15.04.2016.