Vedtak - samtykke til Mongstad eiendomsselskap AS til håndtering av farlig stoff på Mongstadbase

DSB viser til søknad om samtykke fra Mongstad eiendomsselskap AS etter forskrift om håndtering av farlig stoff datert 12.01.2017.

I medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, har DSB gitt Mongstad eiendomsselskap AS samtykke til den omsøkte håndteringen av farlig stoff.