Vedtak - Samtykke til håndtering av farlig stoff

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Jackon AS om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens produksjonsanlegg i Sørkilen 3, gnr./bnr. 44/240, Fredrikstad kommune. Samtykke er gitt.

Les hele vedtaksbrevet for mer informasjon.

Vedtaksbrev


Samtykke til håndtering av farlig stoff - Jackon AS - Fredrikstad kommune.pdf (324,4KB)