Vedtak – Samtykke til etablering av luftgassfabrikk – Nippon Gases Norge AS, Verran kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Nippon Gases Norge AS om samtykke til etablering av luftgassfabrikk på Tjuin industriområde, gnr./bnr. 9/122 i Verran kommune. jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Nippon Gases Norge AS samtykke til håndtering av farlig stoff.