Vedtak - Samtykke til endring av tankanlegg - Esso Norge AS, Fredrikstad kommune

DSB gir, med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, Esso Norge AS samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens tankanlegg i Svaneveien 51, 1661 Rolvsøy i Fredrikstad kommune.