Vedtak - samtykke til drift av nytt elektrolyseanlegg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 10.05.2024 Yara Norge AS Avd. Hydrovegen Porsgrunn samtykke til idriftsettelse av nytt elektrolyseanlegg i tilknytning til eksisterende ammoniakkfabrikk i Porsgrunn kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 etter søknad fra Yara Norge AS Avd. Hydrogvegen Porsgrunn.