Vedtak - Samtykke til drift av biogassanlegg prosesstrinn II, Renevo AS, Stord kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gav 23.09.2022 Renevo AS samtykke til drift av prosesstrinn II ved biogassanlegget på Eldøyane Industriområde i Stord kommune.

Samtykke er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 etter søknad fra Renevo AS.

DSB gav 10.01.2022 Renevo AS samtykke til drift av prosesstrinn I ved anlegget.