Vedtak - samtykke til bygging av romhavn med anlegg for håndtering av farlig stoff i Andøy kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 10.03.2023 Andøya Spaceport AS samtykke til bygging av romhavn med anlegg for å håndtere farlig stoff på Børvågen i Andøy kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 etter søknad fra Andøya Spaceport AS.