Vedtak - samtykke til bygging av produksjonsanlegg for e-fuel i Porsgrunn kommune.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 14.08.2023 Nordic Electrofuel AS samtykke til bygging av produksjonsanlegg for e-fuel i Herøya Industripark i Porsgrunn kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 etter søknad fra Nordic Electrofuel AS.