Vedtak - samtykke til bygging av LPG-terminal i Haugaland Næringspark i Tysvær kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 03.05.2024 Nærenergi Gass AS samtykke til bygging av LPG-terminal i Haugaland Næringspark i Tysvær kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 etter søknad fra Nærenergi Gass AS.