Vedtak - Samtykke til gjennomføring av bunkring av LNG til ferge i Moskenes

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gav 05.05.2024 Barents Naturgass AS samtykke til å gjennomføre bunkring av LNG til ferge med passasjerer om bord.

Bunkringen gjennomføres fra fast anlegg ved fergekaien i Moskenes kommune. Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 etter søknad fra Barents Naturgass AS.