Høring - søknad om samtykke til etablering av bunkringsanlegg for LNG på Mongstadbase

Gasnor AS planlegger å etablere et bunkringsanlegg for LNG (flytende naturgass) på Mongstadbase, gnr/bnr 127/91 i Lindås kommune.