Samlokalisering nødmeldetjenesten 110 - høringssvar - organisering Finnmark

I lys av nærpolitireformen og samlokaliseringen av nødmeldingstjenesten utreder DSB fremtidig 110-struktur i nord. Her er høringsuttalelsene fra kommuner og andre i Finnmark.

I forbindelse med samlokalisering av nødmeldetjenesten 110 er kommunene i Finnmark fylke anmodet om å gi innspill til DSB på de to mulige løsningene for fremtidig 110-struktur i nord:

  • Etablering av en ny 110-sentral samlokalisert med politiets operasjonssentral i Kirkenes.
  • Sammenslåing av 110-regionene for Finnmark og Troms med samlokalisert 110-112-sentral i Tromsø.

Høringsuttalelser samlet (pdf)


Samlede høringssvar 110 Finnmark.pdf (9,5MB)