Reviderte råd om egenberedskap - høring

Gjeldende råd om egenberedskap er at befolkningen bør være i stand til å ta vare på seg selv i minst tre døgn ved kriser som rammer kritisk infrastruktur. DSB foreslår nå å øke anbefalingen til sju dager. Det foreslås også språklige grep for å understreke et større alvor, samt utvidelse og justering av konkrete råd og tips.

Fristen er 8. februar 2024 (utsatt fra 25. januar).

Her kan du lese høringsbrev og forslag til reviderte råd, samt svare på høringen.