Høring - Ny fysisk kapasitetstest for røyk- og kjemikaliedykkere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Arbeidstilsynet sender med dette forslag til fysisk kapasitetstest for røyk- og kjemikaliedykkere 2024 på høring.

Målet med arbeidet er å komme frem til én anbefalt test, som kan brukes av alle landets virksomheter som har røyk- og kjemikaliedykkere.

DSB og Arbeidstilsynet ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 2. juni 2024

Les og svar på høringen her: https://hoering.dsb.no/Hoering/3015