Ny brann- og redningsvesenforskrift - status

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) får en rekke henvendelser der det spørres om status på fremdriften av den nye forskriften, om den kommer i år eller om den vil gjelde for neste år.

Publisert 15.04.2021

Vi gjennomgår høringssvarene nå. Det kom mange og omfattende høringssvar, så det er vanskelig å anslå når den nye brann- og redningsvesenforskriften vil tre i kraft.

Vi håper forskriften kan fastsettes før sommeren 2021. Med andre ord at den kan begynne å gjelde før sommeren. Hvis Justis- og beredskapsdepartementet har mange innspill etter bearbeidingen av forskriftsforslaget basert på høringssvarene, så vil det ta lengre tid før forskriften kan tre i kraft.