Høring: ny forskrift om overtredelsesgebyr etter sivilbeskyttelsesloven

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til ny forskrift om overtredelsesgebyr etter sivilbeskyttelsesloven på høring.

Det foreslås å innføre bestemmelser om overtredelsesgebyr for overtredelser av sivilbeskyttelsesloven § 8 første ledd (plikt til å skriftlig bekrefte mottak av varsel om og pålegg av tjenesteplikt) og § 9 (plikt til å delta på tjenester det innkalles til mv.). Forslaget er en del av et større arbeid med å utarbeide oppdaterte og nødvendige forskriftsbestemmelser om Sivilforsvarets virksomhet og de tjenestepliktige.

>> Les og svar på høringen i DSBs høringssystem

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 23. juni 2020.