Høring – Utvidelse av klor- og VCM-fabrikker – INOVYN Norge AS, Rafnes

INOVYN Norge AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til utvidelse av klor- og VCM-fabrikker på Rafnes, 3966 Stathelle.