Høring: Forslag til forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til forskrift om utgangsstoffer på høring.

Forslaget gjennomfører forordning (EU) 2019/1148 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver i norsk rett.

Forskriften skal erstatte forskrift 2. juni 2015 nr. 588 om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver. I høringsnotatet redegjøres det nærmere for bestemmelsene i forordningen og forslaget til ny forskrift.

Uttalelser til høringen sendes DSB gjennom vårt elektroniske system innen 12. januar 2022.

OBS: I innledningen til høringsbrevet er det satt feil dato for høringsfrist. Der er det oppgitt 12. desember 2021. Den riktige datoen er 12. januar 2022.

>> Les og svar på høringen.