Høring av forslag til ny forskrift om midlertidig fritak fra tjeneste for tjenestepliktige i Sivilforsvaret (fritaksforskriften)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til ny forskrift om midlertidig fritak fra tjeneste for tjenestepliktige i Sivilforsvaret (fritaksforskriften) på høring.

Forslaget skal erstatte forskrift om fritak fra tjenestegjøring i Sivilforsvaret 24. mai 1985 nr. 1002.

>> Les og svar på høringen her.

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 5. juli 2019.