Høring av forslag til kunnskapsbankforskriften

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken (Korttittel: kunnskapsbankforskriften) på høring.

Kunnskapsbankforskriften gir nødvendige bestemmelser om behandlingen av personopplysninger i DSBs datasystem for innhenting, sammenstilling og tilgjengeliggjøring av data om risiko og sårbarhet (kalt Kunnskapsbanken).

I forskriftsforslaget har vi identifisert hvilke forsikringsselskaper som skal omfattes av plikten til å gi opplysninger om natur- og vannskader til Kunnskapsbanken. Vi har videre identifisert hvilke opplysninger som forsikringsselskapene skal gjøre tilgjengelig for Kunnskapsbanken, og foreslått krav til bruk av en felles databehandler og API.

I kunnskapsbankforskriften har vi også utpekt hvilke offentlige organer som skal få tilgang til personopplysningene i Kunnskapsbanken som en følge av deres rolle i det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeidet.

>> Les og svar på høringen i DSBs høringssystem

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 1. oktober 2021.