Høring av forslag til endringer i sivilforsvarsforskriften

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til endringer i forskrift 14. februar 2022 om sivilforsvar (sivilforsvarsforskriften) på høring.

Forslaget fremmes for å tillegge Sivilforsvaret ansvar på nye områder som tidligere har ligget i DSB.

Det foreslås at ny forskrift trer i kraft 1. januar 2024.

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 8. desember 2023.

Les og svar på høringen her