Høring av forslag til endringer i forskrift om elektroforetak mv.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til endringer i forskrift 19.06.2013 om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr på høring.

Forslaget til endring fremmes for at forskriften skal samsvare med yrkeskvalifikasjonsloven.

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 5.4.2024.

Lenke til høringen: https://hoering.dsb.no/Hoering/2907