Høring av forslag til endring av § 23 i forskrift om brannforebygging

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til endring av § 23 i forskrift om brannforebygging på høring.

DSB foreslår å avvikle typegodkjenningsordningen for håndslokkere og bringe kravene til effektivitet og funksjonalitet mer i samsvar med reguleringen i våre naboland.

I tillegg foreslås å endre ordlyden i § 23 annet ledd for å klargjøre bestemmelsen.

Uttalelser til høringen sendes DSB gjennom vårt elektroniske høringssystem innen 21. november 2019.

>> Les og svar på høringen (åpner høringssystemet i eget vindu)