Høring av forslag til endret leketøyregelverk fra EU

Europakommisjonen la 28. juli 2023 frem et forslag til en ny leketøyforordning. Forslaget om en forordning skal erstatte dagens EU-direktiv for sikkerhet ved leketøy (Direktiv 2009/48/EF).

Formålet med denne høringen er både å informere om kommende regelverk, og at myndighetene får et bredere grunnlag for å vurdere konsekvenser av Europakommisjonens forslag. Miljødirektoratet og DSB ønsker innspill om eventuelle viktige norske interesser knyttet til dette forslaget, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter.

Du finner høringen på Miljødirektoratets hjemmeside.

>> Forslag til en ny leketøyforordning

>> Direktiv 2009/48/EF