Høring av endringer i forskrift om landtransport av farlig gods ADR/RID

Endringene trer i kraft 1. januar 2021, med en overgangsperiode frem til 30. juni 2021.

Endringene i ADR og RID gjøres hvert annet år og er hovedsakelig en oppdatering av tekniske bestemmelser som følge av utviklingen på transportområdet.

>> Se hele høringen i DSBs høringssystem

Frist for uttalelser til høringen er 31. desember 2020.