Høring – Utvidelse av anlegg – Wilhelmsen Chemicals AS - Kjøpmannskjær

Wilhelmsen Chemicals AS har søkt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) om samtykke til å utvide virksomhetens anlegg i Kjøpmannskjær gnr./bnr 87/25 i Færder kommune.