Høring – Utvidelse av anlegg – Wilhelmsen Chemicals AS - Kjøpmannskjær

Wilhelmsen Chemicals AS har søkt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) om samtykke til å utvide virksomhetens anlegg i Kjøpmannskjær gnr./bnr 87/25 i Færder kommune.

>> Høringsnotat
>> Kvantitativ risikoanalyse
>> Søknad om samtykke

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes per e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 21.06.2019. Innspill bes merket med saksnr. 2019/3695