Høring – søknad om samtykke til utvidelse av sinkfabrikk i Odda i Ullensvang kommune

Boliden Odda AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til utvidelse og bygging av nye anleggsdeler på Eitremsneset, gnr./bnr. 64/7 i Ullensvang kommune.

Sinkfabrikken Boliden ligger på Eitremsneset innerst i Sørfjorden i Odda i Ullensvang kommune. Hovedproduktet ved Boliden er sink og sinklegeringer. Råvarer transporteres inn til anlegget og produkter ut, via båter, rørledninger, tankbiler og lastebiler.

Les høringsnotatet her

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 07.08.2023. Innspill bes merket med saksnr. 2022/5636.

Informasjon om et eventuelt vedtak om samtykke gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.