Høring - forslag til endring i forskrift om håndtering av medisinsk utstyr og forslag til oppheving av forskrift om avgifter for tilsyn med elektromedisinsk utstyr

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender, i samarbeid med Statens helsetilsyn og Statens legemiddelverk, forslag til endringer i forskrift 29. november 2013 nr. 1373 om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) på høring.

>> Les høringsnotatet her.

Håndteringsforskriften gjelder alt medisinsk utstyr, dvs. utstyr som fungerer både med og uten en energikilde. DSB har i dag tilsynsansvar etter håndteringsforskriften for elektromedisinsk utstyr som benyttes i helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås at tilsynsansvaret for alt medisinsk utstyr som benyttes i helse- og omsorgstjenesten samles hos helsemyndighetene.

Som følge av forslaget til endringer i håndteringsforskriften foreslås det å oppheve forskrift 18. januar 1985 nr. 32 om avgifter for tilsyn med elektromedisinsk utstyr.

Det foreslås at endringene trer i kraft 1. juli 2023. 

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 26. mai 2023.

DSB benytter elektronisk høringssystem og anmoder om at svarene gis i dette systemet.

Les og svar på høringen

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til Cecilie Magnussen, juridisk utredningsleder i DSB, på telefon 95 44 58 12.