Høring - ADR/RID 2017

Forslaget innebærer en oppdatering av dagens bestemmelser i tråd med endringene i transportregelverket ADR/RID, i forskrift om landtransport av farlig gods. Frist for uttalelse til høringen er 13. desember 2016. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2017.

Høringsdokumenter


Høringsbrev
Høringsliste