Vedtak - samtykke til idriftsettelse av produksjonsanlegg for hydrogen i Øygarden kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 08.02.2024 H2 Production AS samtykke til idriftsettelse av produksjonsanlegg for hydrogen i Energiparken, Øygarden kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff §17 etter søknad fra H2 Production AS.