Forslag til endringer i ADR og RID - forskrift om landtransport av farlig gods

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til endringer i ADR og RID, som er en del av forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften) på høring.

Det reviderte regelverket vil tre i kraft 1. januar 2019, med en overgangsperiode frem til 30. juni 2019.

Frist for å uttale seg til høringen er 17. desember 2018.

>> Se forslagene og lever din uttalelse i vårt elektroniske høringssystem 

OBS: Linken til oversikt over endringer i RID 2019 fungerer ikke i høringsløsningen, den korrekte oversikten over endringer i RID 2019 ligger i denne pdf'en (endringene er markert i gult). 

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til Guro Blakstad på telefon 33 41 28 32 eller e-post guro.blakstad@dsb.no.