DSBs høringssvar til forslag til endring i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til forslag til endringer i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk med utsatt høringsfrist til 8. desember 2017.

DSB har vært i dialog med flere beredskapsaktører under utarbeidelsen av denne høringsuttalelsen. DSB er opptatt av at forslaget til forskrift slik det når foreligger, vil kunne påvirke flere aktørers kapasitet og evne til å utføre oppdrag når det gjelder redning av liv og helse. DSB vil spesielt peke på de kapasitetene som utøver redningstjeneste i et samvirke når nødsituasjoner truer menneskeliv. Dette omfatter beredskapsaktører som brann- og redningsvesenet, politiet og de frivillige organisasjonene, herunder Røde Kors og Redningsselskapet.

Les hele høringssvaret


2017 11 21 Høringssvar _kvalifikasjoner mv. for sjøfolk.pdf (60,1KB)