Kampanje

Du er en del av Norges beredskap

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet.

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet.

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!
Cecilie Daae, direktør i DSB

Om egenberedskapskampanjen

Målsettingen med kampanjen – som er utviklet av DSB og Oslo kommune – er å bedre folks egenberedskap. Kampanjen fokuserer på hva enkeltpersoner bør ha tenkt gjennom hvis for eksempel strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke, vannet er avstengt eller det blir vanskelig å få tak i nødvendige varer. I tillegg inneholder kampanjen konkret råd og eksempler på hvordan man kan klare det selv i sitt hjem i minst tre dager.

Illustrasjonsbilde av et beredskapslager.

Bakgrunn

Det er flere forhold som gjør at vi kommer med egenberedskapsråd til befolkningen nå. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har ført at Norge nå moderniserer totalforsvaret. Økt beredskap i befolkningen – altså hvordan hver enkelt tar vare på seg og sine hvis noe uforutsett skulle skje – er en naturlig del av arbeidet med et moderne totalforsvar.
I tillegg er vi som bor i Norge – som er blant verdens tryggeste og mest stabile land – vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet, og et argument for hvorfor folk bør tenke over hvordan de kan forberede best mulig seg hvis noe skulle skje.

Bruk av kampanjen lokalt

Alle landets kommuner kan benytte seg av kampanjemateriellet og tilpasse til lokale forhold. Generelle råd for kommuner som ønsker å gjennomføre kampanjen, er:

  • Kampanjen bør administreres lokalt av beredskapsansvarlig i kommunen i samarbeid med en kommunikasjonsavdeling.
  • Kampanjen bør forankres bredt i kommunen, både i administrasjonen, i politisk ledelse, og hos etatene som er involvert i håndteringen av en hendelse - brann, helse, politi, Sivilforsvarsdistrikt og andre relevante aktører.
  • Sørg for at kommunens nettsider om beredskap er oppdatert, og bruk disse til å informere om beredskapsarbeidet generelt og råd til befolkningen under kriser spesielt.
  • Informer med lokale forhold som spesielle utfordringer og/eller ressurser, møteplasser og varslingsrutiner.
  • Gjør det lett å finne frem til kommunens informasjon om beredskap i en kampanjeperiode.
  • Henvis publikum til sikkerhverdag.no/egenberedskap for oppdaterte råd om egenberedskap.
  • Trykk opp kampanjemateriell som brosjyrer og plakater, og ha det tilgjengelig på møteplasser med befolkningen som helsestasjoner, tannlege- og legekontorer, NAV-kontor og så videre.

Kampanjemateriell

Vi anbefaler alle å henvise til rådene på sikkerhverdag.no/egenberedskap. DSB sørger for at disse rådene til enhver tid er oppdatert med gjeldende råd fra myndighetene. 

Bilder

Vi har laget en bildebank som kan brukes ved omtale av kampanjen. Ved bruk skal fotograf alltid krediteres. 

>> Bilder ligger tilgjengelig på Flickr

Brosjyre og plakater

Brosjyren er sendt ut til alle landets husstander. Dersom din kommune ønsker flere brosjyrer, kontakt kampanjeansvarlig i DSB. Se kontaktinfo nederst på siden.

Brosjyre og plakater kan også lastes ned som trykkfiler der egen virksomhets logo kan legges inn. Benytt retningslinjene dersom du ønsker å sette inn egen kommunes logo i trykkefilene. 

OBS: Kommuner og andre som vurderer opptrykk bes kontakte de ansvarlige for kampanjen. Se kontaktinfo nederst på denne siden. 

>> Retningslinjer for plassering av egen logo

Trykkefilene er eksportert i Fogra39, en fargeprofil som svært mange trykkerier bruker. Dersom trykkeriet trenger en annen fargeprofil, ta kontakt. 

>> Brosjyre, bokmål (PDF)

>> Brosjyre, nynorsk (PDF)

>> Brosjyre, nordsamisk (PDF)

>> Brosjyre, engelsk (PDF)

>> Plakat om beredskap, bokmål (PDF)

>> Plakat om beredskap, nynorsk (PDF)

>> Plakat om beredskap, nordsamisk (PDF)

>> Plakat om beredskap, engelsk (kommer)

>> Plakat om podkast, bokmål (PDF)

>> Plakat om podkast, nynorsk (PDF)

kvinne med baby på armen utenfor naboens dør

Foto: DSB

Kontaktinformasjon til DSB

Kommuner eller andre som ønsker å benytte seg av kampanjemateriellet kan kontakte DSB: 

Carl Thomas Aarum
carlthomas.aarum@dsb.no
33 41 25 72

Tore Kamfjord
tore.kamfjord@dsb.no
33 41 25 75