EGENBEREDSKAP

Du er en del av Norges beredskap


Denne siden er for deg som er med på å arrangere aktiviteter under Egenberedskapsuka. Det kan være kommuner, Sivilforsvaret, statsforvalter eller andre.

Egenberedskap for privatpersoner: sikkerhverdag.no

Egenberedskapsuka 2024

Egenberedskapsuka 2024 vil bli arrangert i uke 44 (28. oktober – 3. november). DSB vil utvikle budskap og kampanjemateriell som kan brukes fritt av offentlige aktører. Andre som ønsker å delta bes kontakte DSB for vilkår (kontaktinfo nederst på denne siden).

Status i kampanjen nå

  • Reviderte råd om egenberedskap lanseres 29. mai. Vi skal utvikle nytt og revidere gammelt kampanjemateriell basert på de nye rådene.
  • Det er opprettet en lukket gruppe om «Egenberedskapsuka» på Facebook. Dersom du jobber med å arrangere Egenberedskapsuka i din kommune, bli medlem! 

(oppdatert 22.05.24)

Kampanjemateriell 2023

Tema for fjorårets kampanje var Øve.

Presentasjon av kampanjeelementene Egenberedskapsuka 2023

Trykk play i videospilleren for å se presentasjonen. 

Digitale øvelser

Vi har laget en mobilvennlig nettside med fire ulike øvelser. Disse er nå publisert som en del av sikkerhverdag.no. Gå til øvelsene!

Tema-flyer: Øve

Vi tilbyr en flyer som kan deles ut til publikum. Mange kommuner og samarbeidspartnere har bestilt flyer fra DSBs trykkeri. Flyere kan trykkes via eget trykkeri. (Se utskriftsfiler lenger ned.)

Ønsker du å sette inn egen kommunes logo og trykke opp flyer selv, har vi laget egne filer for det. Se skisse-filen for referanse på logoplassering. 

Dersom du ønsker å skrive ut flyeren på en vanlig printer, finner du utskriftsvennlige versjoner her.

Bilder og video

Nyhetsartikkel

Artikkelmal om kampanjen som kan publiseres i egne kanaler. Artikkelen inneholde litt informasjon om nasjonale tiltak, og god plass til å fylle inn lokale aktiviteter i kampanjeuka. 

Øvelser 

Tegneserien Blanca & Timian passer for de eldste på ungdomsskolen og elever i videregående skole. Oppgavene på slutten er ment som diskusjonsøvelser i mindre grupper. 

Blanca & Timian-stripe.PNG

Øvelsen Sjekk din egenberedskap passer for grupper der voksne også er med, for eksempel frivillige organisasjoner. Øvelsen blir best om noen leser opp de ulike diskusjonspunktene, for diskusjon i gruppen. 

Materiell fra tidligere kampanjer

MERK: Nedenfor finner du materiell fra tidligere kampanjer, men det kan fortsatt være relevant for deg.

Bilder og video

Her kampanjefilmene fra 2022. Disse kan lastes ned og publiseres i egne kanaler, eller dere kan dele våre poster i sosiale medier. 

Last ned kampanjevideoer for Egenberedskapsuka 2022 (vimeo.com)


Ved bruk skal fotograf/opphav alltid krediteres. 

Brosjyre og plakater

Brosjyre og plakater kan lastes ned som trykkfiler der egen virksomhets logo kan legges inn. Benytt retningslinjer for plassering av egen logo.

Brosjyrer

Plakater

Roll-up

Roll-up kan trykkes opp og brukes på for eksempel stand eller sammen med en utstilling. Sett inn eget kommunevåpen i trykkfilene for lokal tilpassing - se eksempel fra Ringerike kommune (OBS: Ikke trykkfil).

Egenberedskap på flere språk

Vi har mye kampanjemateriell tilgjengelig på flere språk.

Innsikt og tips

Innsikt

28. september sendte vi et webinar om Egenberedskapsuka 2022. Her får du konkrete råd om kampanjegjennomføring, og en oppsummering av det vi vet om å kommunisere om egenberedskap. Det kan sees her: 

 

Undersøkelsene som brukes i webinaret:

Se også webinar med Nina Heidenstrøm, seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO som presenterer sin forskning om husholdningenes beredskap: Webinar om Egenberedskapsuka 2021, sendt 16. september 2021.

Tips til kommuner

Et godt råd er å forankre lokale tiltak bredt – både innad i kommunen og blant relevante organisasjoner. Det er også lurt å sørge for at kommunens nettsider om beredskap er oppdatert og lett å finne under Egenberedskapsuka. Inkluder gjerne informasjon om lokale forhold om spesielle utfordringer/resssurser, møteplasser og varslingsrutiner. 

Eksempler på tiltak under Egenberedskapsuka

  • Opprett kontakt med ditt sivilforsvarsdistrikt for å avtale ambisjonsnivå og planlegge aktiviteter. Frivillige organisasjoner kan også være gode samarbeidspartnere. 
  • Lag nyhetssak på kommunens nettsider og i sosiale medier. 
  • Sett opp en utstilling på rådhus, bibliotek eller annet egnet sted. Se bilde fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark lenger ned i teksten.
  • Organiser og tilby presentasjoner eller annet undervisningsopplegg for klasser på ungdomsskolen. 
  • Følg med på sikkerhverdag.no sin Facebook-side, og del gjerne sakene som legges ut.

Oslo kommune: Erfaringer fra kampanjen

I dette dokumentet beskriver Oslo kommune hvordan de gjennomførte kampanjen «Du er en del av Norges beredskap» høsten 2018. Her finnes mange gode tips og idéer andre kommuner kan bruke, tilpasse lokale forhold og eventuelt utvikle videre:

Annen inspirasjon

Egenberedskapsutstilling hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
Egenberedskapsutstilling hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Foto: Inger Johanne Fjellanger. 

 

 

kvinne med baby på armen utenfor naboens dør

Foto: DSB

Bakgrunn

Høsten 2018 ble kampanjen Du er en del av Norges beredskap lansert. Hovedbudskapet var at alle bør tenke gjennom hvilke hendelser og ulykker som kan skje, og planlegge for å kunne ta vare på seg selv og de rundt seg i minst tre døgn ved bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Egenberedskapsuka ble gjennomført for første gang i 2019, da over halvparten av norske kommuner gjennomførte ulike lokale aktiviteter. Kampanjen har fått mye positiv oppmerksomhet.

Hvorfor en uke om egenberedskap?

Mange har fått med seg kampanjen og budskapene, men det er et langsiktig arbeid som må til for at vi skal nå målet om en godt forberedt befolkning. Med en årlig landsomfattende kampanjeuke med informasjon og aktiviteter om egenberedskap, håper vi å øke befolkningens kunnskap og bevissthet slik at flere gjør fornuftige forberedelser.

Hvordan kan kommunen engasjere seg?

Det er naturligvis helt opp til hver enkelt kommune å vurdere om det er ønskelig å bli med, og i så fall i hvilket omfang. Deltagelse i Egenberedskapsuka kan spenne fra enkel informasjon på egne nettsider til for eksempel opplæring og aktiviteter i det offentlige rom. Dette vil være en fin anledning å gjøre innbyggerne bedre kjent med kommunenes beredskap generelt.

Hvem kan bidra?

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, har mye beredskapskompetanse og er en del av Egenberedskapsuka. Opprett gjerne kontakt med ditt sivilforsvarsdistrikt for å avtale ambisjonsnivå og planlegge aktiviteter.

Fylkesmannens beredskapsavdeling kan også gi kommunene råd og annen bistand i forbindelse med arrangementet. For kommunene kan det også være nyttig å finne andre lokale samarbeidspartnere, som frivillige organisasjoner og lag.

Hvorfor nå?

Det er flere forhold som gjør at vi kommer med egenberedskapsråd til befolkningen nå. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har ført at Norge nå moderniserer totalforsvaret. Økt beredskap i befolkningen – altså hvordan hver enkelt tar vare på seg og sine hvis noe uforutsett skulle skje – er en naturlig del av arbeidet med et moderne totalforsvar.

I tillegg er vi som bor i Norge – som er blant verdens tryggeste og mest stabile land – vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet, og et argument for hvorfor folk bør tenke over hvordan de kan forberede seg best mulig hvis noe skulle skje.

Kontaktinformasjon til DSB

Carl Thomas Aarum
carlthomas.aarum@dsb.no