Beklager...

Tjenesten stat.dsb.no er ikke lenger tilgjengelig.

Stat.dsb.no var DSBs gamle databank for brannstatistikk. Her lå det brannstatistikk frem til 2015. Denne ble tatt ut av drift i oktober 2020. 

>> Nyere brannstatistikk finner du på Brannstatistikk.no

>> Besøk også gjerne DSBs statistikkside