Øver på håndtering av atomulykke til sjøs

Pressen er hjertelig velkommen til å dekke øvelsen.

Vi har nå etablert et presse- og informasjonssenter på Scandic Havet (i møterom "Refleksjon" i 1. etasje). Der kan mediene registrere seg, for å motta akkreditering. Denne er nødvendig for å komme tettest mulig på øvelsen.

Viktig: Ta med identifikasjon med bilde og pressekort!

Bilder og film

Vi vil også sørge for at øvelsen blir dokumentert med bilder og film, som også blir tilgjengelig for mediene.

Bilder fra Arctic REIHN vil bli publisert fortløpende på vår Flickr-kontor. Bildene kan brukes fritt, mot at de krediteres "Foto: Øvelse Arctic REIHN".

Deløvelser

Selv om Arctic REIHN bare vil synes og høres i Bodø og omegn i noen få dager, består egentlig øvelsen av flere deløvelser som går over flere uker. Her er presentasjon av dem:

>> Deløvelse AlarmEX og TTX2
>> Deløvelse CPX
>> Deløvelse TTX

Kontaktpersoner

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
E-post: hallfrid.simonsen@dsa.no
Tlf. +47 915 81 135.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
E-post: morten.harangen@dsb.no
Tlf: +47 412 93 770

Kystverket
E-post: lill.haugen@kystverket.no
Tlf. +47 475 050 60

Hovedredningssentralen:
E-post: anja.bakken@hovedredningssentralen.no
Tlf: +47 482 00 284

 

AR_logo.jpg EN V Funded by the EU_POS (002).png