Øver på håndtering av atomulykke til sjøs

Mediene er hjertelig velkommen til å dekke øvelse Arctic REIHN. Det blir etablert et presse- og informasjonssenter på Scandic Havet i Bodø, og vi vil legge til rette for at pressen kommer så tett på øvelsen som det er praktisk mulig.

Vi vil også sørge for at øvelsen blir dokumentert med bilder og film, som også blir tilgjengelig for mediene.

Praktisk informasjon og aktuelle lenker blir publisert her, når dette er klart. I mellomtiden treffer pressen oss her:

Kystverket:

marte.stenslet.grondahl@kystverket.no, eller +47 997 74 506

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: synne.egset@dsa.no eller +47 995 23 636

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: morten.harangen@dsb.no eller +47 412 93 770

AR22_uten_bakgrunn.gif EN V Funded by the EU_POS (002).png