Søkeresultat

Søkeresultat:

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Innledning

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Mål og strategier

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon og råd til arealplanleggere

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Risiko og målgrupper og kanaler

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Planlegging og bygging av vegtunneler mellom tunneleier og brann- og elmyndighetene

Veileder krisekommunikasjon : Kanaler

Veileder krisekommunikasjon : Scenarioer

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Vedlegg

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver

Rettleiar krisekommunikasjon : Scenario

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Innledende bestemmelser

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Situasjonsrapportering på samordningskanal

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Avsluttende bestemmelser

Veileder krisekommunikasjon : Organisering

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Organisatoriske krav

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Vedlegg

Rettleiar krisekommunikasjon : Organisering

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgåver

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon om krav til offentlig beredskap

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Gjennomføring av det forebyggende arbeidet

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning til forskrift om brannforebygging : Innledende bestemmelser

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen : Avsluttende bestemmelser

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : I hvilke tilfeller gjelder meldeplikten?

Veileder krisekommunikasjon

Veileder krisekommunikasjon : Om veilederen

Veiledning til storulykkeforskriften : § 8 Dominoeffekt

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Innledning

Veiledning til storulykkeforskriften : § 9 Sikkerhetsrapport

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : Felles bestemmelser for håndtering av eksplosiver og eksplosjonsfarlig stoff

Veiledning til storulykkeforskriften : § 11 Beredskapsplaner

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Vedlegg A: Utdrag fra internkontrollforskriften

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Hva er systematisk risikobasert forebyggende arbeid?

Rettleiar krisekommunikasjon : Om rettleiaren

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Innledning

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Bestemmelser som omhandler og betinger røyk- og kjemikaliedykking

Veileder krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hva sier regelverket

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Saksbehandling

Veiledning til storulykkeforskriften : § 7 Strategi for å forebygge og begrense storulykker

Veileder krisekommunikasjon : Målgrupper

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Innledning

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hva sier regelverket om meldeplikt?

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Drift av tunneler

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgaver

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Varsling på samordningskanal

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Evaluering av det forebyggende arbeidet

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (PBL)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Dokumentasjon (§ 13 )

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Internkontrollforskriften i forhold til røyk- og kjemikaliedykking

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Krav til opplysninger og dokumentasjon ved søknad om samtykke

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Oppfølging av strategien

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Aktsomhetsplikt og kunnskapsplikt

Veileder krisekommunikasjon : Budskap og policy

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 1: Sjekkliste

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Søknadsplikt og meldeplikt etter annet regelverk

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Forord

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kontroll (§ 9)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Innledning

Veileder krisekommunikasjon : Overvåking av medier og omverden

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Sentrale lover og forskrifter

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Annen informasjon

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Plikt til internkontroll

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Rettleiar krisekommunikasjon : Målgrupper

Veileder krisekommunikasjon : Vedlegg

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvor raskt skal det meldes fra?

Rettleiar krisekommunikasjon : Bodskap og policy

Rettleiar krisekommunikasjon : Kanalar

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Søknadsplikt og meldeplikt etter annet regelverk

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Søknadsplikt etter annet regelverk

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Myndigheter

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Arealbegrensninger (§ 16)

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Vedlegg 4

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester

Veileder krisekommunikasjon : Etter krisen

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Rettleiar krisekommunikasjon : Overvaking av media og omverda

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Vedlegg 3

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 90 Informasjon og varsling

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Faser i tilsynet

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Om meldeplikten

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Vil du vite mer?

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Dokumentasjon

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvordan skal det meldes?

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Delegering av myndighet til interkommunale selskap

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikoanalysen

Rettleiar krisekommunikasjon - nynorsk utgåve

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Forord

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Krav til aktsomhet

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Forskrift om landtransport av farlig gods (rammeforskrift)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Risikoanalyse

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Innledning og formål

Rettleiar krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Rettleiar krisekommunikasjon : Etter krisa

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : Virksomhetsbegrepet

Rettleiing om handtering av fyrverkeri (nynorsk) : Kapittel 7: Lagring

Veiledning til storulykkeforskriften : § 3 Definisjoner

Veiledning om håndtering av fyrverkeri : Kapittel 7. Oppbevaring

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Rettleiing om handtering av fyrverkeri (nynorsk) : Kapittel 2: Alminnelege vilkår

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Tilsyn

Veiledning om håndtering av fyrverkeri : Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Elbil - lading og sikkerhet

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Godkjenning av foretak for ansvarsrett

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 83 Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Rettleing for myndigheitsbruk av tilsyn : Føremål og verkeområde

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Veiledning til storulykkeforskriften : § 4 Storulykkevirksomhetens plikter

Om DLE : Markedskontroll

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Hvordan følge opp?

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning til storulykkeforskriften : § 10 Endring av storulykkevirksomhet

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Om retningslinjene

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg III

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 2: Loggføring

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Om veilederen

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Utslipp og miljø

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : Innledning

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Kilder

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Definisjoner (§4) og tekniske data

Veiledning om håndtering av fyrverkeri : Kapittel 17. Avsluttende bestemmelser inkl. vedlegg

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Litteratur og referanser

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 34 Tillatelse til oppbevaring av eksplosiver

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Innledning

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Maksimalt tillatt oppbevaring i visse typer objekt (§ 6)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hvem har ansvar

Temaveiledning om brannvern i kraftforsyningen

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Forord

Veileder krisekommunikasjon : Mer å lese

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Sentralgassanlegg for industrigasser

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Innledning

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg V

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Drift, vedlikehold og opphør (§ 10)

Veiviser til temaveiledningene : Innledning

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Tilsyn

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Definisjoner (felles for begge kapitlene)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Forebyggende sikkerhetstiltak (§ 15). Krav til installasjoner

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Utstyr og anlegg (§ 8)

Verktøy for DLE

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 36 Krav til arealmessige begrensninger

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Oversikt over regelverk

Temaveiledning om brannvern i kraftforsyningen : Opplæring og øvelser

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Kontroll (§ 9)

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 45 Fjerning av eksplosiver før endringer

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Drift (10 §)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Lakkeringskabiner og lakkblanderom

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Lagring og sikring

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Merking - brukerveiledning

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikofylte forbrukertjenester

Elbil - lading og sikkerhet : Generelt

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Hva må virksomheten gjøre?

Nasjonal kommunikasjons­strategi for brannsikkerhet

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Liste over farlig gods, spesielle bestemmelser og unntak relatert til begrensede unntatte mengder

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : Innledning

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Innledning

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Når anses et forbrukerprodukt å være sikkert

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 12 Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

Bruk av Nødnett i brann- og redningsvesenet Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land Personvernerklæring for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Generelle saksbehandlingsregler for forskrifter

Rettleiar krisekommunikasjon : Meir å lese

Veiledning til storulykkeforskriften : § 12 Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Informasjonsdeling

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 93 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiver på brukerstedet

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Når er et produkt sikkert?

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg : Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold

Personvernerklæring for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (nynorsk)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 42 Samlagring av eksplosiver

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Virkeområde

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Definisjoner (§ 4)

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg IV

Elbil - lading og sikkerhet : Bruk av eksisterende kontakter

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Tilbakekalle produkter

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvem har meldeplikt?

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Om regelverket og hvilke krav som stilles til sportsprodukter

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Om temaveiledningen

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter Veiledning for kontroll av IBC Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger Momentliste for bruk ved etterforskning av sprengningsulykker eller -uhell

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Vedlegg B: Eksempler på risikovurderinger

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Kompetanse (§ 7)

Momentliste for bruk ved etterforskning av sprengningsulykker eller -uhell : Tips til politiet ved spreningsuhell/-ulykke

Rettleiing for myndighetsbruk av tilsyn

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 89 Vern mot skade på omgivelsene ved bergsprengning

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Spesielt for gjødsel

Momentliste for bruk ved etterforskning av sprengningsulykker eller -uhell : De ulike aktørenes ansvar

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Kortversjon (pdf)