Søkeresultat

Søkeresultat:

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Innledning

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Mål og strategier

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon og råd til arealplanleggere

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Beredskap

Veileder krisekommunikasjon : Kanaler

Veileder krisekommunikasjon : Scenarioer

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Metode og prosess

Rettleiar krisekommunikasjon : Scenario

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Vedlegg

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Innledende bestemmelser

Veileder krisekommunikasjon : Organisering

Rettleiar krisekommunikasjon : Organisering

Veileder krisekommunikasjon

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgåver

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Vedlegg

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Gjennomføring av det forebyggende arbeidet

Veiledning til forskrift om brannforebygging : Innledende bestemmelser

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon om krav til offentlig beredskap

Veileder krisekommunikasjon : Om veilederen

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : I hvilke tilfeller gjelder meldeplikten?

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Innledning

Veiledning til storulykkeforskriften : § 8 Dominoeffekt

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen : Avsluttende bestemmelser

Rettleiar krisekommunikasjon : Om rettleiaren

Veiledning til storulykkeforskriften : § 9 Sikkerhetsrapport

Veiledning til storulykkeforskriften : § 11 Beredskapsplaner

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Vedlegg A: Utdrag fra internkontrollforskriften

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Innledning

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : Felles bestemmelser for håndtering av eksplosiver og eksplosjonsfarlig stoff

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Hva er systematisk risikobasert forebyggende arbeid?

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Håndtering av covid-19 - mal for evaluering

Veileder krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hva sier regelverket

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Bestemmelser som omhandler og betinger røyk- og kjemikaliedykking

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Situasjonsbildet for virksomheten

Veiledning til storulykkeforskriften : § 7 Strategi for å forebygge og begrense storulykker

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krav og forventninger

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Saksbehandling

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krisehåndtering

Veileder krisekommunikasjon : Målgrupper

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hva sier regelverket om meldeplikt?

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Varsling på samordningskanal

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Innledning

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgaver

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Oppsummering og oppfølging

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvor raskt skal det meldes fra?

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Aktsomhetsplikt og kunnskapsplikt

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (PBL)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Dokumentasjon (§ 13 )

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Drift av tunneler

Veileder krisekommunikasjon : Budskap og policy

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 1: Sjekkliste

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Evaluering av det forebyggende arbeidet

Rettleiar krisekommunikasjon : Målgrupper

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Risiko og målgrupper og kanaler

Veileder krisekommunikasjon : Overvåking av medier og omverden

Veileder krisekommunikasjon : Vedlegg

Temaveiledning: Fastsette lokal forskrift om bruk av ild : Om forskriftsendringen

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Forord

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Om malen

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Annen informasjon

Rettleiar krisekommunikasjon : Bodskap og policy

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Innledning

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Søknadsplikt og meldeplikt etter annet regelverk

Veileder krisekommunikasjon : Etter krisen

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Sentrale lover og forskrifter

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven

Rettleiar krisekommunikasjon - nynorsk utgåve

Rettleiar krisekommunikasjon : Kanalar

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvordan skal det meldes?

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Myndigheter

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Om meldeplikten

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Søknadsplikt og meldeplikt etter annet regelverk

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Faser i tilsynet

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Formål og avgrensning

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Arealbegrensninger (§ 16)

Rettleiar krisekommunikasjon : Overvaking av media og omverda

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 90 Informasjon og varsling

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Utstyr og anlegg (§ 8)

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Vedlegg 3

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Søknadsplikt etter annet regelverk

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Vil du vite mer?

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Forord

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Dokumentasjon

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikoanalysen

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Risikoanalyse

Rettleiar krisekommunikasjon : Etter krisa

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Delegering av myndighet til interkommunale selskap

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Rettleiar krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Krav til aktsomhet

Veiledning til storulykkeforskriften : § 3 Definisjoner

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : Virksomhetsbegrepet

Elbil - lading og sikkerhet

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Rettleiing om handtering av fyrverkeri (nynorsk) : Kapittel 7: Lagring

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Innledning og formål

Veiledning om håndtering av fyrverkeri : Kapittel 7. Oppbevaring

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Tilsyn

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Forskrift om landtransport av farlig gods (rammeforskrift)

Veiledning om håndtering av fyrverkeri : Kapittel 17. Avsluttende bestemmelser inkl. vedlegg

Veiledning til storulykkeforskriften : § 10 Endring av storulykkevirksomhet

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 2: Loggføring

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Rettleing for myndigheitsbruk av tilsyn : Føremål og verkeområde

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Om DLE : Markedskontroll

Temaveiledning: Fastsette lokal forskrift om bruk av ild : Vurdering av brannfare

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 83 Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Godkjenning av foretak for ansvarsrett

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Hvordan følge opp?

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Om retningslinjene

Veiledning til storulykkeforskriften : § 4 Storulykkevirksomhetens plikter

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Definisjoner (§4) og tekniske data

Veileder krisekommunikasjon : Mer å lese

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Om veilederen

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Kilder

Temaveiledning: Brannvern i kraftforsyningen

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : Innledning

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Utslipp og miljø

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Innledning

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Forord

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Plikt til internkontroll

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hvem har ansvar

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Maksimalt tillatt oppbevaring i visse typer objekt (§ 6)

Verktøy for DLE

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Tilsyn

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Litteratur og referanser

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Saksgang

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Drift, vedlikehold og opphør (§ 10)

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 34 Tillatelse til oppbevaring av eksplosiver

Veiviser til temaveiledningene : Innledning

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Innledning

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Oversikt over regelverk

Nasjonal kommunikasjons­strategi for brannsikkerhet

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Merking - brukerveiledning

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Sentralgassanlegg for industrigasser

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Forebyggende sikkerhetstiltak (§ 15). Krav til installasjoner

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Lagring og sikring

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Definisjoner (felles for begge kapitlene)

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikofylte forbrukertjenester

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg V

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Innledning

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 36 Krav til arealmessige begrensninger

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Liste over farlig gods, spesielle bestemmelser og unntak relatert til begrensede unntatte mengder

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 45 Fjerning av eksplosiver før endringer

Rettleiar krisekommunikasjon : Meir å lese

Bruk av Nødnett i brann- og redningsvesenet

Temaveiledning: Brannvern i kraftforsyningen : Opplæring og øvelser

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Lakkeringskabiner og lakkblanderom

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Hva må virksomheten gjøre?

Personvernerklæring for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Drift (10 §)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : Innledning

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets

Digital håndbok for brannforebygging : Tilsyn som virkemiddel

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Når anses et forbrukerprodukt å være sikkert

Veiledning til storulykkeforskriften : § 12 Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

Veiledning til forskrift om landtransport av farlig gods : Kapittel 6 - Tilsyn og kontroll

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 12 Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 93 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiver på brukerstedet

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Generelle saksbehandlingsregler for forskrifter

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Informasjonsdeling

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Når er et produkt sikkert?

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg : Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg IV

Veiledning for kontroll av IBC Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvem har meldeplikt?

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Definisjoner (§ 4)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Kompetanse (§ 7)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Vedlegg B: Eksempler på risikovurderinger

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 42 Samlagring av eksplosiver

Rettleiing for myndighetsbruk av tilsyn

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Tilbakekalle produkter

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Om regelverket og hvilke krav som stilles til sportsprodukter

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Om temaveiledningen

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Situasjonsrapportering på samordningskanal

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Kortversjon (pdf)

Til politiet: Informasjon ved uhell med eksplosiver : Momentliste ved spreningsuhell/-ulykke

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 89 Vern mot skade på omgivelsene ved bergsprengning

Til politiet: Informasjon ved uhell med eksplosiver : De ulike aktørenes ansvar